Analýza spoločnosti Tipsport

Analýza spoločnosti Tipsport

Stávkovanie je odvetvie, v ktorom zohráva významnú úlohu náhoda a zručnosť stávkujúceho, pokiaľ ide o úspech. Ako analyzovať svoje stávky a ako vám môže Tipsport uľahčiť analýzu?

Akú úlohu hrá náhoda pri stávkovaní

V súvislosti so stávkovaním hrá významnú úlohu predovšetkým náhoda. Podľa odborníkov môže náhoda zohrávať úlohu až v 40 % stávok.

Francúzsky matematik Pierre-Simon Laplace si myslel, že ak by sme skutočne dokonale poznali všetky vplyvy, ktoré môžu ovplyvniť danú udalosť, dokázali by sme úplne eliminovať prvok náhody.

V súčasnosti to však nemôžeme urobiť úplne v stávkovaní. Vzhľadom na ich zakotvenosť v kvantovom svete možno ich vývoj považovať za takmer nepredvídateľný.

Okrem toho odborníci poukazujú na vplyv zaujatosti, ktorou sa nás dokonca snaží „oklamať“ naša vlastná myseľ: úspechy častejšie pripisujeme vlastným schopnostiam, zatiaľ čo neúspechy skôr pripisujeme vonkajším okolnostiam.

Náhoda však nie je jediným prvkom, ktorý ovplyvňuje výsledok stávky. Ako ukazujú niektoré štatistiky, existujú dokonca ľudia, ktorí sú v stávkovaní výrazne úspešnejší. Sú to napríklad tí, ktorí pracujú v oblasti obchodu alebo poistnej matematiky.

Základným predpokladom úspešného stávkara je najmä dobre vyvinuté analytické myslenie založené na logickom uvažovaní a schopnosť triediť informácie a oddeľovať dôležité od menej dôležitých. Stávkujúci využije aj matematické schopnosti. Nezaobíde sa však bez zodpovednej prípravy vo forme analýzy.

Ako analyzovať stávky?

Úspešný stávkar preto musí zohľadniť viacero faktorov. Patrí sem nielen aktuálna forma celého tímu a jednotlivých hráčov, ale aj vplyv domáceho prostredia či zmeny v zostave.

Je tiež potrebné určiť časový horizont, v ktorom má historický záznam o zápasoch zmysel. Zápasy medzi rovnakými súpermi majú spravidla podobný vývoj, najmä z dlhodobého hľadiska. Táto doba by však nemala byť príliš dlhá. Okrem spomínaných zmien v zložení môžu mať tímy v priebehu času napríklad aj odlišnú finančnú situáciu a výsledky sa nedajú efektívne porovnávať.

Nevhodné je tiež uzatvárať vysoký počet stávok. Priemerný laik môže podať 20 stávok za jeden deň. Najlepší svetoví stávkari majú výrazne odlišné čísla – približne 15 až 30 stávok mesačne.

Zameranie sa na jeden zápas vám zároveň pomôže efektívne sa nerozptyľovať a vopred si vybrať stávku, ktorá má pre vás optimálnu hodnotu. Takto by ste mali postupovať: Vyberte si zápas na základe analýzy, nie na základe analýzy náhodnej príležitosti v spätnom pohľade.

Z tohto dôvodu je vhodné zúžiť celkové zameranie. Je prakticky nemožné stať sa expertom na všetky súťaže a ligy.

Pokročilé stávkové disciplíny potom jednoznačne zahŕňajú sledovanie a analýzu pohybu kurzov. Je dôležité si uvedomiť, že cieľom bookmakera pri stanovovaní kurzov v súťaži je dosiahnuť, aby stávkujúci stavili rovnakú sumu na každú zo zúčastnených strán, čím sa zaručí zisk v každom prípade.

Ako tipovať s Tipsportom?

Bookmakeri sa tiež snažia uľahčiť svoju ťažkú pozíciu stávkarom, najmä tým menej skúseným. Preto poskytujú aj analýzy.

V Tipsporte na to slúži príslušné rozhranie v online stávkovej aplikácii, ako uvádza samotná stávková kancelária. Používatelia tu priamo zverejňujú svoje tipy.

Predpokladom týchto analýz je, že sú vytvorené priamo autorom a obsahujú zmysluplné vysvetlenie, prečo si dotyčná osoba vybrala práve túto stávkovú príležitosť, uvádza ďalej Tipsport Sk.

Podmienkou je aj to, aby tipujúci priložil svoj tiket s analyzovanou príležitosťou. Týmto zároveň dáva svoj výslovný súhlas so zverejnením tohto tiketu pre ostatných tipujúcich.

Kde získať ďalšie tipy na analýzu stávok?

Tipy na stávky sú v súčasnosti veľmi dobre dostupné. Pomocou internetu sa k nim dá dostať nielen priamo na webových stránkach jednotlivých stávkových kancelárií, ale aj na diskusných fórach alebo môžu byť súčasťou špeciálnej aplikácie.

Vhodnými partnermi na výmenu skúseností zo stávkového prostredia sú nielen samotní stávkari, ale napríklad aj bývalí hráči alebo bývalí technickí manažéri.

Sociálne siete sú tiež výborným zdrojom rád pre stávkarov. Veľmi často poskytujú informácie doslova z prvej ruky a oveľa spoľahlivejšie ako na akejkoľvek tlačovej konferencii. Platí to najmä pre populárne športy, ako je futbal.

Akú úlohu zohráva matematika pri stávkovaní?

Cieľom každého tipujúceho je identifikovať premenné, ktoré majú silný vplyv na výsledok súťaže alebo udalosti, a vypočítať individuálnu pravdepodobnosť pre každý možný výsledok. Percentuálne hodnoty pravdepodobnosti sa musia porovnať s očakávaniami stanovenými stávkovou kanceláriou.

Je však dôležité poznamenať, že zatiaľ čo napríklad v rulete je pomerne jednoduché vypočítať pravdepodobnosť výhry, v športovom zápase je prakticky nemožné deterministicky určiť pravdepodobnosť výsledku. Preto je potrebné zvoliť štatistický model.

V súčasnosti si to už nemusíte vytvárať sami, stávkové kalkulačky sú dokonca voľne dostupné na internete. V ideálnom prípade je samozrejme dôležité, aby bol váš vlastný stávkový model presnejší ako ten, ktorý používa stávková kancelária.

V rukách skúsených stávkarov by mala byť hlavným nástrojom tzv. empirická pravdepodobnosť. Jednoducho povedané, vychádza to z minulých udalostí. Preto by jej mala predchádzať dôkladná analýza. V opačnom prípade sú najmä neskúsení stávkari vedení k subjektívnej pravdepodobnosti, čo ich môže viesť k úplne skresleným výsledkom.

Nie je však vhodné ju úplne zavrhnúť. Pri vytváraní apriórnej pravdepodobnosti, t. j. pravdepodobnosti založenej výlučne na rozume a logike, sa podieľajú subjektívne aj empirické predpoklady.

Relevantné správy